Vi stræber efter at skabe et dynamisk, moderne og fleksibelt arbejdsmiljø. Vi tror på vores team og mission. Vi er drevne, motiverede, kreative og medfølende mennesker. Vi behandler hinanden med respekt og forståelse, og vi støtter hinanden. Dette gælder også for vores forsyningskæde og fabrikker - vi følger alle de samme principper og den samme code of conduct.

fri beskæftigelse

Der anvendes ingen tvungen, bundet eller obligatorisk arbejde, og medarbejderne kan frit forlade deres stilling efter en rimelig opsigelsesfrist.

foreningsfrihed

Inden for lovens rammer kan alle medarbejdere oprette og melde sig ind i fagforeninger eller lignende, eksterne repræsentative foreninger og indgå i kollektive forhandlinger.

retfærdige lønninger og præcis betaling

Løn og vilkår er retfærdige og rimelige, og overholder mindst den gældende lovgivning eller industristandarder, alt efter hvilke der er højest.

ingen børnearbejde

Der ansættes ingen personer under minimumsalderen for beskæftigelse. Minimumsalderen er den lovpligtige skolealder, eller ikke yngre end 15 år, ifølge den internationale arbejdsorganisation ILOs konventioner.

ingen diskrimination

Medarbejdere behandles med respekt og værdighed. Reglerne for ligestilling og lige muligheder uanset race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalitet, social klasse eller andre kendetegnende karakteristika overholdes (ILO konventioner 100 og 111).

beskæftigelsesforholdet er indgået

Medarbejdernes forpligtelser i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen eller socialsikringslovgivningen og lovbestemmelserne i forbindelse med det almindelige ansættelsesforhold må ikke undgås ved brug af arbejdskontrakter, der kun leverer arbejdskraft, eller gennem lærlingeordninger, hvor der ikke er nogen reel hensigt.

sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet skal være hygiejnisk og sikkert i overensstemmelse med de internationale standarder og national lovgivning. Medarbejderne modtager tilstrækkelig oplysning og træning om sundhed og sikkerhed. Sikkerhed indbefatter f.eks. brandalarmer og brandøvelser, førstehjælpsudstyr, sikker håndtering af kemikalier og maskiner.

anti-korruption

Der tolereres ingen form for afpresning eller bestikkelse, herunder upassende tilbud om betaling til eller fra medarbejdere eller organisationer.

.

BLIV MEDLEM & FÅ 10 % RABAT

Bliv opdateret med de seneste nyheder, få tilbud kun for medlemmer, og få tidlig adgang til udsalg, konkurrencer og særlige events.

Tak, fordi du tilmelder dig!

Du modtager snart en e-mail fra os, så du kan acceptere vores betingelser & vilkår, og så får du din rabatkode.