Vi arbetar kontinuerligt med att vara en dynamisk, flexibel och modern arbetsplats. Vi tror på vårt uppdrag, våra mål och arbetar konstant tillsammans för att nå dit gemensamt. Vi är drivna, motiverade, kreativa och medkännande individer som behandlar varandra med respekt, förståelse och uppmuntran. Det här vill vi ska genomsyra hela produktionen, även de fabriker och leverantörer som vi samarbetar med. Vi ställer oss bakom gemensamma principer och en gemensam uppförandekod.

anställning är frivilligt

Vi accepterar inget tvingande eller obligatoriskt arbete och våra anställda kan fritt välja att lämna sitt arbete inom en rimlig och bestämd tidsperiod efter uppsägning.

fackligt engagemang

Inom lagens ramar kan anställda organisera sig, forma och delta i fackliga organisationer eller liknande externa förbund, samt är fria att förhandla kollektivt.

rättvis lön och ersättning

Löner och villkor ska vara rättvisa och rimliga i förhållande till arbetsinsats, samt följa nationella lagar alternativt följa industristandard. Av de nämnda väljs den som erbjuder bäst villkor för den anställda.

vi tillåter inte barnarbete

Ingen person under minimiåldern för arbete får anställas. Minimiåldern är satt utifrån åldersspannet för skolplikt, alternativt ej under 15 år, utifrån bestämmelser i ILO Minimum age.

diskriminering accepteras inte

Anställda behandlas med respekt och värdighet. Alla ska ha samma möjligheter och behandlas lika väl oavsett hudfärg, etnicitet, kön, religion, politiska åsikter, nationalitet, socioekonomiskt ursprung, handikapp eller utmärkande karaktärsdrag (i enlighet med ILO:s konventioner 100 och 111).

förhållandet till den anställda fastställs

Skyldigheter gentemot anställda som verkar under lagar för anställning eller liknande, kan inte kringgås genom osedliga kontrakt för enbart arbete eller via användandet av praktikanter utan rätt avsikter.

en hälsosam och säker arbetsplats

Arbetsmiljön ska vara hygienisk och säkerställd i enlighet med internationell standard och nationella lagar. Godtagbar hälso och säkerhetsinformation samt övningar tillhandahålls de anställda. Säkerhet innebär i regel brandlarm, utrymningsövningar, första hjälpen-utrustning och säker hantering av kemikalier och maskiner.

anti-korruption

Ingen form av muta eller utpressning, alternativt oegentliga förslag i samband med betalning till eller från anställda, eller organisationer, är tillåten.

.

FÅ NYHETSBREV & 10% RABATT

Få de senaste nyheterna, förhandstur till reor, exklusiva VIP erbjudanden, tävlingar och info om event.

Tack för din anmälan!

Du får inom kort ett email från oss. Allt du behöver göra är att godkänna villkoren för att få spännande nyheter och 10% rabatt på ditt nästa köp.