Siste dag for å motta varer før jul. Bestill nå!    Gjelder kun tettbefolkede områder. For mer informasjon, vennligst se vår Hjelp-seksjon

Vår virksomhet har innvirkning på miljøet. Derfor må vi ta ansvar i hver del av vår virksomhet. Vår innsats for å redusere påvirkningen vår og vise forsiktighet med bruk av ressurser er en integrert del av vårt firma. Vi gjør vårt ytterste for å finne gode løsninger for klima og miljø; fra vaskeanvisning og merkelapper til forbrukeremballasje og butikker. Hvert skritt i riktig retning teller, enten det er stort eller lite.

RÅMATERIALE

Vi har alltid det beste produktet i tankene, og råmaterialene er valgt nøye ut for å styrke dette. Når det finnes et bærekraftig alternativ tilgjengelig uten at det går på kompromiss med kvalitet, er dette alltid vårt førstevalg.

PRODUKSJON

Vi oppfordrer våre leverandører til å redusere bruken av energi og bytte til fornybare kilder. Vi oppfordrer våre leverandører til å bruke vann på en ansvarlig måte, være ressurseffektive og minimere avfall.

VARETRANSPORT OG EMBALLASJE

Med tanke på miljøpåvirkning er frakt med båt eller tog det foretrukne transportmiddelet. Derfor sørger vi for at flytransport av varene våre reduseres til et minimum. Emballasjen bør der det er mulig stamme fra bærekraftige kilder, og målet er å gjøre det klimanøytralt. Vi samarbeider med ÅterBära om klimanøytral emballasje.

BUTIKKER

Energikildene vi velger til våre butikker og utstillingslokaler kommer fra fra fornybare kilder og er den mest effektive armaturen som finnes.

FORBRUKERHJELP

Vi oppfordrer våre kunder til å ta vare på sine JL klær for å få dem til å vare lenger. Vi fremmer nytt liv for våre klesplagg.

BUSINESSREISER

Å møte våre leverandører og kunder ansikt til ansikt er viktig for å kunne fortsette å drive en relevant høykvalitets virksomhet. Vi anerkjenner hvilken innflytelse våre reiser har på klimaet og har som mål å kompensere for denne innvirkningen.

.

V e l k o m m e n

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta 10% rabatt på din første fullpris bestilling. Begrensninger gjelder påmeldingsrabatten, les mer i vilkårene og betingelsene.

Takk

Du vil snart motta en e-post der vi ber deg om å bekrefte.