Vi jobber for å skape et dynamisk, moderne og fleksibelt arbeidsmiljø. Vi tror på vårt team og vår misjon. Vi er engasjerte, motiverte, kreative og medfølende personer. Vi behandler hverandre med respekt, forståelse og oppmuntring. Dette gjelder også vår forsyningskjede og våre fabrikker – vi følger alle de samme prinsippene og retningslinjene for etisk handel.

anseettelsen er frivillig

Ingen tvungen, obligatorisk eller tvungen arbeidskraft blir brukt, og ansatte står fritt til å forlate sin stilling etter rimelig varsel.

foreningsfrihet

Så langt som relevant lovgivning tillater, står alle ansatte fritt til å danne og bli med i fagforeninger eller lignende ekstern representant og forhandle kollektivt.

rettferdig lønn og riktig betaling

Lønn og vilkår er rettferdige og rimelige, og overholder som minimum nasjonale lover eller bransjestandarder, avhengig av hvem som er høyest.

barnearbeid tillates ikke

Ingen som er under minimumsalderen for sysselsetting ansettes. Minstealder er etter fullført grunnskole eller ikke under 15 år i følge ILO-konvensjonene om minstealder.

ingen ansettelsesdiskriminering

Ansatte behandles med respekt og verdighet. Det kreves like muligheter og lik behandling uansett rase, farge, kjønn, religion, politisk oppfatning, nasjonalitet, sosial opprinnelse eller annen karakteristisk karakter (ILO-konvensjonene 100 og 111).

arbeidsforbindelsen er etablert

Forpliktelser til arbeidstakere i henhold til arbeids- eller sosialsikkerhetslover og regelverk som stammer fra det vanlige ansettelsesforholdet skal ikke unngås gjennom arbeidsavtaler eller gjennom læringsordninger der det ikke er noen reell hensikt.

sunt og trygt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet skal være hygienisk og trygt i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale lover. Passende helse- og sikkerhetsinformasjon og opplæring gis til ansatte. Sikkerhet inkluderer f.eks. brannalarmer og evakueringsbor, førstehjelpsutstyr, sikker håndtering av kjemikalier og maskiner.

antikorrupsjon

Ingen form for utpressing eller bestikkelse, inkludert feiltilbud for betalinger til eller fra ansatte eller organisasjoner, tolereres.

.

BLI MED & FÅ 10% RABATT

Få de siste nyhetene, motta eksklusive klubbtilbud og få før-tilgang til salget, konkurranser og spesielle eventer.

Takk for at du ble medlem!

Du vil snart motta en e-post fra oss om å akseptere vilkår & betingelser, og motta din rabattkode.